תוכנית התחרויות

 

      ניתן לגלול למטה לתוצאות קודמות

 

לרשימת השחקנים ומספרי חבר פנימיים

 

 

תחרות: תחרות לימודית - גימלאים

 09/03/20

מנהל תחרות: ברסלאור מנחם

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 65.00 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
2 59.79 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
3 50.21 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
4 44.38 ראשית זהבה - אמינוב משה 4272 14621
5 30.63 נוימן יהושע - נוימן יהודית 10646 19686

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 56.04 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
2 53.75 לביא עדינה - ויינר שושנה 24 14
3 50.63 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
4 46.25 שפירא אברהם - פרידלר אושרי 42742 40539
5 43.33 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

 

 02/03/20

מנהל תחרות: בן דרור אריאל

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 61.11 נוימן יהודית - נוימן יהושע 19686 10646
1 61.11 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
3 47.22 אמינוב משה - ראשית זהבה 14621 4272
4 40.28 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
4 40.28 גדעוי מיכאל - אביגדור מרגלית 5 9

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 75.00 לביא עדינה - בן דרור אריאל      24 4119
2 59.72 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
3 51.39 גרנות יונה - גרנות דני 64 8
4 44.44 שריה רות - דיבון יונה 53 50
5 19.44 תמרי יהודית - דביר יהודה 56 71
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

 

 

24/02/20

מנהל תחרות: שקד יצחק

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 77.50 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
2 58.33 ראשית זהבה - אמינוב משה 4272 14621
3 55.00 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
4 52.50 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
5 44.17 נוימן יהושע - נוימן יהודית 10646 19686
6 33.33 מאירי צבי - מאירי נורית 19634 19594
7 29.17 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 67.50 לביא עדינה - ויינר שושנה 24 14
2 55.83 שפירא אברהם - פרידלר אושרי 42742 40539
3 52.50 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
4 50.83 דיבון יונה - שריה רות 50 53
5 50.00 וייס מנחם - גלעד ראובן 15 07
6 37.50 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
7 35.83 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56

 

 תאריך: 17/02/20

מנהל תחרות: שקד יצחק

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 58.33 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
2 56.94 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
3 47.22 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
4 45.83 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
5 41.67 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 72.22 לביא עדינה - אלרון שרה 24 03
2 46.67 וייס מנחם - גלעד ראובן              15 07
3 43.33 דיבון יונה - וילף ברוריה 50 59
4 37.78 גרנות יונה - גרנות דני 64 08

 

 

תחרות: תחרות לימודית - גימלאים

תאריך:  10/02/20

מנהל תחרות: ברסלאור מנחם

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 66.46 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
2 61.46 ראשית זהבה - אמינוב משה 4272 14621
3 53.91 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
4 48.18 וייס מנחם - גלעד ראובן 15 07
5 44.58 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
6 36.72 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35
7 35.94 לינד אסתר - כרמלה 65 74

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 64.58 לביא עדינה - אלרון שרה 24 03
2 53.33 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
3 48.75 נוימן יהושע - נוימן יהודית 10646 19686
3 48.75 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
5 42.92 דיבון יונה - שריה רות 50 53
6 41.67 שפירא אברהם - פרידלר אושרי    42742 40539

 

תאריך:  03/02/20

מנהל תחרות: בן דרור אריאל

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 66.93 אלרון שרה - לביא עדינה 03 24
2 57.92 ראשית זהבה - אמינוב משה 4272 14621
3 53.39 דלמר הנרי - מימון גיגי 49 48
4 52.08 גדעוי מיכאל - אביגדור מרגלית 5 9
5 40.83 וילץ ברוריה - לוין אילנה 20307 20308
6 39.58 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35
6 39.58 מאירי נורית - מאירי צבי 19594 19634

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 57.71 טימור רחל - טימור עוזי 42 41
2 52.71 וייס מנחם - ראובן 15 7
3 49.79 פרידלר אושרי - שפירא אברהם 40539 42742
4 48.33 גרנות יונה - גרנות דני 64 8
5 46.04 דיבון יונה - שריה רות 50 53
6 45.42 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
 

תאריך:  27/01/20

מנהל תחרות: שקד יצחק

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 65.42 ראשית זהבה - אמינוב משה 4272 14621
2 56.94 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
3 52.60 שפירא אברהם - גפני הילה 42742 40453
4 42.71 מאירי צבי - מאירי נורית 19634 19594
5 39.84 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
6 38.63 וילץ ברוריה - לוין אילנה 20307 20308

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 63.75 דיבון יונה - שריה רות 50 53
2 63.13 וייס מנחם - גלעד ראובן 15 07
3 46.18 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
4 43.13 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
5 33.82 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
 

תאריך:  20/01/20

מנהל תחרות: גרינברג צדוק

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 63.33 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
2 57.38 וילץ ברוריה - לוין אילנה 20307 20308
3 53.91 אין שם - אין שם /ein /ein
4 51.74 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
5 48.26 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
6 38.89 מאירי צבי - מאירי נורית 19634 19594
7 35.94 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 56.46 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
2 54.51 לביא עדינה - אלרון שרה 24 03
3 52.08 דיבון יונה - שריה רות 50 53
4 50.90 שפירא אברהם - פרידלר אושרי 42742 40539
5 48.61 וייס מנחם - גלעד ראובן 15 07
6 37.43 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
 

תאריך:  13/01/20

מנהל תחרות: ברסלאור מנחם

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 67.08 דביר יהודה - תמרי יהודית 71 56
2 59.17 אין שם - אין שם /ein /ein
3 47.92 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
4 47.08 רסקין לוי - סלומון שפרה 11 73
5 45.42 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35
6 33.33 וייס מנחם - גלעד ראובן 15 07

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 69.58 סגלוב חנה - טמיר אלי 15610 5270
2 54.58 טימור עוזי - טימור רחל 41 42
3 50.00 לביא עדינה - אלרון שרה 24 03
4 45.00 שפירא אברהם - פרידלר אושרי 42742 40539
5 44.58 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
6 36.25 וילץ ברוריה - לוין אילנה 20307 20308
 

 

 מספרי חבר פנימיים

כל מי שיש (או היה) לו מספר חבר בהתאגדות הברידג' - להשתמש בו

שם

מספר

אביגדור מרגלית 

9

אדלשטיין אבי 

6

אלוני רלי 

63

אלרון שרה 

3

בהר דוד 

66

בכר מלכה 

69

בכר שבתאי 

70

ברכה רלי 

4

גדעוני מיכאל 

5

גלעד ראובן 

7

גרנות דני 

8

גרנות יונה 

64

דביר יהודה 

71

דוד ירון 

55

דיאמנט תיתה 

62

דיבון יונה 

50

דיוקמן אביבה 

57

דלמר הנרי 

49

דרמן יוכי 

31

הרניק אריה 

12

ויינר שושנה 

14

וייס מנחם 

15

וינר חוה 

61

ונציה אברהם 

19

טימור עוזי 

41

טימור רחל 

42

טרינצר מיכאל

72

יפה רבזון 

35

ישראלי אילנה 

21

כץ אלוני 

68

כץ אלי 

52

לביא חנה 

23

לביא עדינה 

24

לבל שולה 

43

לינד אסתר 

65

מאירוביץ דב 

13

מאירי נורית 

32

מאירי צבי 

33

מימון גיגי 

48

מסלר לאה 

51

סטריאן אלכס 

18

סלומון שפרה

73

עציון משה 

26

עציון רחל 

25

ערד איריס 

58

קירזון שוש 

16

קליין לילי 

34

רב יהודית 

60

רבזין יפה 

35

רוזן דני 

36

רטנר יעל 

38

רייס אסתר 

54

רסקין לוי 

11

שולובסקי אנדריי 

46

שפירא אבי 

27

שפריר חוה 

67

שרגא יצחק 

17

שריה רות 

53

תמרי יהודית 

56